Єдині принципи зовнішньої комунікації між Національним антикорупційним бюро України та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою

НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОКУРАТУРА

ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

Єдині принципи зовнішньої комунікації

 

Національне антикорупційне бюро України (далі – НАБ України) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура Генеральної прокуратури України (далі – САП ГПУ) створені задля боротьби з топ-корупцією в Україні.

Дві інституції попри різні завдання (НАБ України – досудові розслідування, САП ГПУ – процесуальний нагляд під час досудового розслідування та представництво державного обвинувачення у судах) поділяють відповідальність за якість, законність та результати досудових розслідувань кримінальних корупційних правопорушень, віднесених законом до підслідності НАБ України.

З огляду на високий інтерес ЗМІ та громадськості до роботи новостворених антикорупційних органів та суспільний резонанс від кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснюють детективи НАБ України, а прокурори САП ГПУ забезпечують процесуальний нагляд, НАБ України та САП ГПУ (далі – Сторони) домовилися про єдині принципи комунікації із зовнішніми аудиторіями.

Запровадження даних принципів дозволить реалізувати політику Єдиного голосу при висвітленні діяльності відомств, а також забезпечити регулярне та об’єктивне інформування суспільства про перебіг та результати досудових розслідувань з врахуванням необхідності дотримання таємниці слідства.

1.     Принципи зовнішньої комунікації застосовуються у процесі підготовки та оприлюднення офіційної інформації про досудові розслідування та нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування (далі – офіційна інформація).

2.     Дані принципі поширюються на такі форми офіційної інформації, як:

-         випуск і поширення інформаційних бюлетенів, прес-релізів, заяв, роз’яснень, оглядів, звітів, інформаційних збірників, експрес-інформації (коментарів) тощо;

-         організація прес-конференцій, брифінгів, інтерв'ю за участі  керівників та співробітників відомств  для представників вітчизняних і зарубіжних засобів масової інформації;

-         підготовка теле- і радіопередач, участь у теле- і радіоефірах;

-         оприлюднення графічних схем злочинів;

-         повідомлення на офіційних сторінках у соціальних мережах;

-         фото- і відеоматеріали,  які стосуються здійснення досудового розслідування;

-         інші форми поширення офіційної інформації, які не суперечать законодавству України.

3. Уся офіційна інформація стосовно досудового розслідування та нагляду за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування перед оприлюдненням погоджується Сторонами у встановленому ними порядку.

4. Сторони інформують суспільство шляхом одночасного оприлюднення спільних погоджених прес-релізів або спільних заяв про:

- затримання;

- повідомлення про підозру;

- обрання запобіжного заходу;

- завершення досудового розслідування;

- складання обвинувального акту;

- з інших питань, якщо вважатимуть доцільним.

5. У разі, якщо одна зі Сторін отримала від засобу масової інформації або іншого суб’єкта запит на надання  інформації, яка стосується діяльності іншої Сторони, цей запит переадресовується відповідно до компетенції.

6. Сторони не оприлюднюють з власної ініціативи, а також не надають у відповідь на запити ЗМІ наступну інформацію:

-         відео- та/або аудіозаписи слідчих або процесуальних дій;

-         протоколи допитів;

-         аудіо- та відеоматеріали, отримані в ході негласних слідчих дій;

-         висновки експертиз;

-         інформацію про плани проведення слідчих або процесуальних дій, сам факт дій та їхні результати, окрім підтвердження факту чи спростування факту таких дій на запит ЗМІ за погодженням Сторін;

-         будь-яке листування між собою, а також їхнє листування з іншими органами державної влад чи іншими суб’єктами, якщо листування стосується досудового розслідування та нагляду за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування.

7. Сторони також утримуються від оприлюднення відомостей щодо:

-         фактів підготовки і передачі клопотань на погодження до САП ГПУ, а також результатів їхнього розгляду;

-         фактів підготовки і передачі проектів повідомлень про підозру до САП ГПУ, а також  результатів їхнього розгляду;

-         кількості та складу групи детективів та оперативників;

-         фактів та змісту вказівок, які прокурори надають детективам;

-         прізвища, ім’я та по-батькові, а також інших персональних даних особи до повідомлення їй про підозру за виключенням випадків, коли підозрюваний є публічною особою і сам афішує свою ймовірну причетність до кримінального провадження, досудове розслідування в якому здійснюють детективи НАБ України, а прокурори САП ГПУ забезпечують процесуальний нагляд.

8. Сторони не ініціюють повідомлення про початок, закриття, призупинення будь-якого досудового розслідування до моменту здійснення повідомлення про підозру, а також утримуються від коментування відомостей, що становлять таємницю досудового розслідування, у відповідь на запити ЗМІ.

9. Винятком із положень, встановлених пунктами 6-8, можуть бути випадки, коли в інтересах досудового розслідування чи судового розгляду доцільним є оприлюднення вказаної інформації з дотриманням вимог чинного законодавства, про що Сторони домовляються між собою та погоджують матеріали у встановленому порядку.

10. З будь-яких питань, які стосуються даних Принципів, а також діяльності НАБ України та САП ГПУ, можна звертатися до уповноважених представників Сторін з комунікацій:

НАБ України: +38 (044) 246-31-70,  press@nabu.gov.ua

САП ГПУ: mediasap@gp.gov.ua

Файли

  1. yedyni_pryncypy.pdf